Συντάκτης: dipekefadmin

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (31-1-2023)

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας με τη συμμετοχή όλου του διοικητικού και του αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπηρεσίας,...

Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία για το 2023

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για...

Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 25/01/2023

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με βάση το άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.351.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία...

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση έως και στις 23-01-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Υποβολή αιτήσεων για την «Εισαγωγική Επιμόρφωση» Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» (MIS 5070654) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων για τις επιλογές Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας Το διάστημα για υποβολή εγγράφων Ενστάσεων κατά των (σημερινών) αναρτημένων Πινάκων Υποψηφιοτήτων ορίζεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες,...

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων».

Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης Επιμορφωτικής περιόδου Ανακοίνωση

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B’ ΚΥΚΛΟΣ», του...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023.

20221214 154796_Ε1 – Ειδική Προκήρυξη ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ_compressed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντριών/-ντών των Σχολικών Μονάδων με οργανικότητα τετραθεσίου (4/θ) και άνω της Διεύθυνσης Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Για διευκόλυνση της  υπηρεσίας μας παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να καταθέσουν εγκαίρως στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την σχετική Αίτηση για χορήγηση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς ως ακολούθως: 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται οι πίνακες με στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης μαζί με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων που έχει ο καθένας. Ενστάσεις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων Υπόδειγμα 1 – Αίτηση_Εκπαιδευτικών Υπόδειγμα 2 – Βεβαίωση Εκπαιδευτικού Υπόδειγμα 3...

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022- 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...