Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικός Αθλητισμός (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθηνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Υπεύθυνου Φ.Α.ΣΧ.Α. της Δ. Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-fsx (1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ Ν.4547_2018 ΦΕΚ-5933-2018