Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2019

Δικαιολογητικά Απαραίτητα για την Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ—