Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2020

Ν Ε Ο – Β’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Σχολικό Έτος 2020-2021

Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας   ΠΕ60,  ΠΕ70, ΠΕ70 Τ.Υ., ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79. 01, ΠΕ86, ΠΕ 91.01 ...