Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων Υπόδειγμα 1 – Αίτηση_Εκπαιδευτικών Υπόδειγμα 2 – Βεβαίωση Εκπαιδευτικού Υπόδειγμα 3...

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022- 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...