Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης για Οριστική Τοποθέτηση και Βελτίωση Θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

Από 11-5-2022 μέχρι και 13-5-2022 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για την μοριοδοτησή τους (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.kef.sch.gr) 

 

10-5-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ70 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – Α + Β ΚΕΦ ΝΙΑΣ1

10-5-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ60 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ1

10-5-2022 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ 79 01 ΠΕ86 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ1

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...