Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 25/01/2023

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με βάση το άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.351.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», αναρτά στην ιστοσελίδα της σήμερα, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, τους τελικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας όπως αυτοί προκύπτουν από τη με αριθμ. 02/25-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...