Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Μπάμπη Άννινου 1,  Αργοστόλι

Τ.Κ. 28100

Τηλ.: 26710 22212

email: mail@dipe.kef.sch.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     

Αλεξανδράτος Γεώργιος


ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Χαλιώτου Αικατερίνη, Προϊσταμένη τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 21)

Κλούρη Νίκη


ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τουμαζάτος Αθανάσιος     τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 24)

Παπαδάτου Σπυριδούλα τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 25)


ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοζύρη Παναγιώτα,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 23)


ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βασιλάτου Κωνσταντίνα,   Προϊσταμένη   τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 28)