Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Βεργωτή 9,  Αργοστόλι

Τ.Κ. 28100

Τηλ.: 26710 22212, 2671026922

email: mail@dipe.kef.sch.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     

Αλεξανδράτος Γεώργιος


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μουζακίτη Κατερίνα τηλ. 2671026982


ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Χαλιώτου Αικατερίνη, Προϊσταμένη τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 21)


ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τουμαζάτος Αθανάσιος     τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 24)


ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παπαδάτου Σπυριδούλα  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 23)

Μπακιρτζόγλου Θεοδώρα τηλ. 2671022212 (εσωτ.26)


ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βασιλάτου Κωνσταντίνα,   Προϊσταμένη   τηλ. 26710 22212 (εσωτ. 28)

Κοσμάτου Ελπίδα, τηλ. 2671022212 (εσωτ. 29)


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κλούρη Νίκη τηλ. 2671022212 (εσωτ. 25)


ΥΠΕΥΘΥΝΗ MYSCHOOL

Αλεξίου Ελπίδα τηλ. 2671022212 (εσωτ.22)