Ορισμός Ομάδων Σχολείων

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1η  ΟΜΑΔΑ

Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ

Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ

Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

Β’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

 


 

ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

4η   ΟΜΑΔΑ

Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΚΑΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ

5η ΟΜΑΔΑ

Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΗΘΡΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ

6η  ΟΜΑΔΑ

Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

Β’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ