Τελευταίες Ανακοινώσεις Ιστολόγιο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024- 2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 & 2027 Ν. Ημισφαιρίου

ΕΞΕ – 63871 – 2024 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2024-2025- 2025-2026- 2026-2027 και τα ημερολογ-1

Περαιτέρω παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων «Εποπτών» και «Εισηγητών/Αξιολογητών

Δ.Τ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ SUB.1

Αφίσα για την Πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

  ΑΦΙΣΑ Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες,...

Νέα Αφίσα για την Πράξη «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001626 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αφίσα_ΣΜΕΑΕ&ΤΕ Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής...

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ70 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 OΡΓANIKA KENA ΠΕ70 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11...

Πρόσκληση για συμμετοχή στο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα GenAIEdu

ADA_GenAIEdu Description_Call-for-participants ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «GenAIEdu – Integrating Generative Ai In Adult Education: Empowering Teachers, Trainers And Facilitators» έχει σκοπό...

Δελτίο Τύπου που αφορά στην προανναγγελία δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την ένταξη σε Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΠΟΛΛΑΠΛΟ_4 Αίτηση Κατηγορία Ι Αίτηση Κατηγορία ΙΙ