Τελευταίες Ανακοινώσεις Ιστολόγιο

Πίνακες Μεταθέσεων μετά την εξέταση ενστάσεων , 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΗΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται οι πίνακες με στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης μαζί με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων που έχει ο καθένας. Ενστάσεις...

Διαβίβαση Δελτίων Τύπου του ΙΕΠ

Διαβίβαση Δελτίων Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΣ__ΔΤ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΤ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ__ΔΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ_ΔΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ ΠΣ__ΔΤ νεο ΤΘΔΔ_ΔΤ  

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023- 2024

ΕΞΕ – 114708 – 2023 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων σχολικών μονάδων (3/θ Δημοτικών σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

655Θ46ΝΚΠΔ-0ΨΧ 361_22_3-1 5473___1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

ΨΤΓΠ46ΝΚΠΔ-ΛΙΞ Φ.361_22_68_100287_Ε3_12.09.2023_Υ.Α._ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-1ΦΕΚ-5426_Β_14.09.2023_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ_ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ _ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ