Τελευταίες Ανακοινώσεις Ιστολόγιο

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση: Από 17/2/2021 έως 10/3/2021 η προθεσμία υποβολής της αίτησης παραίτησης

 Σύμφωνα με το νόμο 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ. Α’ 17-2-2021) Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 ν....

Ν Ε Ο – Δ’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, Σχολικό Έτος 2020-2021 (Λειτουργικά Κενά)

5-1-2021 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές (Δ’ Φάσης ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας  Γενικής Παιδείας ΠΕ Δ ΦΑΣΗ και ΣΜΕΑΕ ΠΕ...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με το 156436/Ε2 16-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ)  “Από 14-12-2020 έως 18-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση...

Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση – ΟΔΗΓΟΣ Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο Οδηγίες για την προστασία...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 66 / 151441 /E3/ 06 – 11 – 2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα...

Ν Ε Ο -Έντυπα  για τους εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υποχρεωτικό, συμπληρώνεται από όλους) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 4.  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ  

Ν Ε Ο – Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

19-10-2020 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ΠΕ60, ΠΕ70 και  ΠΕ 70 ΕΑΕ να αποστείλουν ηλεκτρονικά ΑΜΕΣΑ στο e-mail: ...

Ν Ε Ο – Γ’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Σχολικό Έτος 2020-2021

6-10-2020 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές (Γ’ Φάσης ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας    ΠΕ06,  ΠΕ11, ΠΕ86,   ΠΕ 70 ΕΑΕ και...

Ν Ε Ο – Β’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Σχολικό Έτος 2020-2021

Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας   ΠΕ60,  ΠΕ70, ΠΕ70 Τ.Υ., ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79. 01, ΠΕ86, ΠΕ 91.01 ...

NEO – Οδηγίες σχετικά με τις προσλήψεις Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Σχολικό Έτος 2020-2021

Οδηγίες σχετικά με τις προσλήψεις Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Σχολικό Έτος 2020-2021 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας...