Συντάκτης: dipekefadmin

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων σχολικών μονάδων (3/θ Δημοτικών σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

655Θ46ΝΚΠΔ-0ΨΧ 361_22_3-1 5473___1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

ΨΤΓΠ46ΝΚΠΔ-ΛΙΞ Φ.361_22_68_100287_Ε3_12.09.2023_Υ.Α._ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-1ΦΕΚ-5426_Β_14.09.2023_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ_ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ _ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Τροποποίηση αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προς την προθεσμία ανάληψης

20230906 97675_Ε1 Τροποποίηση Προθεσμίας Ανάληψης Ψ4ΞΨ46ΝΚΠΔ-Ι9Ρ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2023-2024

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  και ΕΕΠ.ΕΒΠ Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Δελτίο Απογραφής αίτηση οικογενειακού επιδόματος Αίτηση αναγνώρισης ΜΤΣ Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας Υπεύθυνη Δήλωση...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΌΡΙΣΤΩΝ

2023 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ           ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΤΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ-για-Οικογενειακό-Επίδομα ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Βασικά στοιχεία αίτησης υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση  

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρ

ΕΞΕ – 57970 – 2023 – Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσ 57070_Ε1_2023_ΥΑ_Τροποποίηση πρόσκλησης Διορισμών_ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ