Συντάκτης: dipekefadmin

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2024-2025 / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  «Εγγραφές μαθητών-τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025».                  Ενημερώνουμε τους γονείς που θα εγγράψουν φέτος τα παιδιά...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2024-2025

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

20240216 16781_Ε1 Ειδική Προκήρυξη 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ  

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2023-2024 από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024

5420_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πίνακες Μεταθέσεων μετά την εξέταση ενστάσεων , 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ή-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ- ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται οι πίνακες με στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης μαζί με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων που έχει ο καθένας. Ενστάσεις...