Συντάκτης: dipekefadmin

ΕΕΠ-ΕΒΠ: 2η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη  λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ́ ΦΑΣΗ (β ́ επιμορφωτική περίοδος) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δ.Δ.)»

2023-03-03_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Γ2_ΦΑΣΗ_9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ-1

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοιμπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο opsydhelp@minedu.gov.gr  

Δελτίου Τύπου και Πρόσκληση του ΙΕΠ για την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου της γ’ φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» .

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ_Γ ΦΑΣΗ_ΔΔ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ2 ΦΑΣΗ_9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ

Εγγραφές μαθητών-τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Ενημερώνουμε τους γονείς που θα εγγράψουν φέτος τα παιδιά τους, τους μαθητές και τις μαθήτριες, στα Νηπιαγωγεία της Περιφέρειάς μας (Κεφαλληνίας και Ιθάκης) για το...

Υλοποίηση Προγράμματος Κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία, σχολικού έτους 2022-2023

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη, από 1-3-2023, του προγράμματος “Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία” που υλοποιείται στην Γ΄ και στην Δ΄ Τάξη...

Ανάρτηση του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Οι εγγεγραμμένοι/ες στον παραπάνω προσωρινό αξιολογικό Πίνακα καλούνται  να υποβάλουν, εάν επιθυμούν, έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη...