Κατηγορία: Γενικά

Υ.Α. Διορισμών (φάση Β΄) – Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/28-7-2021).

20210728 93395_Ε1 Υ.Α. Διορισμών (φάση Β΄) 6ΖΖ946ΜΤΛΗ-ΟΗΞ   20210729 93990_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών (φάση Β΄) ΨΨΨΩ46ΜΤΛΗ-77Η

Εγκύκλιος Διορισμών – Α΄ >Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14- 07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021)

20210726 90798_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών – Α΄ ΩΖΒ046ΜΤΛΗ-ΓΕ5

Υ.Α. Διορισμών – Α΄ Φάση – Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).

20210723 90497_Ε1 Υ.Α. Διορισμών – Α΄ Φάση ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν

Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 Α Κεφαλληνίας – Δήλωση Τοποθέτησης Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κεφαλληνίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κεφαλληνίας από άλλα ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022 να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν...

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

ΩΗΕΒ46ΜΤΛΗ-ΚΧΖ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: την με αρ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21»,...

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης/βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ(2).docx (1)_signed_signed ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛ. ΠΕ86- ΠΕ60- ΠΕ06 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛ. ΠΕ71-ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ60ΕΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ...

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση: Από 17/2/2021 έως 10/3/2021 η προθεσμία υποβολής της αίτησης παραίτησης

 Σύμφωνα με το νόμο 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ. Α’ 17-2-2021) Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 ν....

Ν Ε Ο – Δ’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, Σχολικό Έτος 2020-2021 (Λειτουργικά Κενά)

5-1-2021 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές (Δ’ Φάσης ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας  Γενικής Παιδείας ΠΕ Δ ΦΑΣΗ και ΣΜΕΑΕ ΠΕ...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με το 156436/Ε2 16-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ)  “Από 14-12-2020 έως 18-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση...

Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση – ΟΔΗΓΟΣ Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο Οδηγίες για την προστασία...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 66 / 151441 /E3/ 06 – 11 – 2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα...

Ν Ε Ο -Έντυπα  για τους εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υποχρεωτικό, συμπληρώνεται από όλους) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 4.  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ  

Ν Ε Ο – Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

19-10-2020 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ΠΕ60, ΠΕ70 και  ΠΕ 70 ΕΑΕ να αποστείλουν ηλεκτρονικά ΑΜΕΣΑ στο e-mail: ...