Κατηγορία: Γενικά

Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Βασικά στοιχεία αίτησης υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση  

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρ

ΕΞΕ – 57970 – 2023 – Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσ 57070_Ε1_2023_ΥΑ_Τροποποίηση πρόσκλησης Διορισμών_ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στον Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Παράταση πρόσκλησης Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης νέα ΠΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91)

20230505 50896_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8

Διορθωμένοι πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ60 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., στην Β’ Φάση- Β’ Κύκλος εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_ Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών τοποθέτηση  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ70 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ      ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ( ΠΕ71-...

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Μετά την κατάρτιση, με την 8η/03–04–2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίουεπιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Κεφαλληνίας, του Τελικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογήςΔιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα.

ΕΞΕ – 40369 – 2023 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώο Υ.Δ....

Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.)

ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ_επιστημονικό ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ_διοικητικό