Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2015

Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΜΗΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΤ Υ_Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Η ψηφοφορία για την εκλογή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Δ.Π.Ε Κεφαλληνίας,στις 8/1/2016 και 09.00 έως 17.00.

Εκλογικός Πίνακας για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΙΣ 15-12-15 1 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΥΒΟΝΝΗ 4ο 10/θ Ολ....