Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ και ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 24-7-2017

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 20-7-2017 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)