Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

5933_Β_2018ΦΕΚ ΦΑΣΧΑ 6ΚΧΖ4653ΠΣ-ΝΗΖ ΦΑΣΧΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ YΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΦΑΣΧΑ