Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με το 156436/Ε2 16-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ)  “Από 14-12-2020 έως 18-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση...

Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση – ΟΔΗΓΟΣ Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο Οδηγίες για την προστασία...