Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2021

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση: Από 17/2/2021 έως 10/3/2021 η προθεσμία υποβολής της αίτησης παραίτησης

 Σύμφωνα με το νόμο 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ. Α’ 17-2-2021) Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 ν....