Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2021

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης/βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ(2).docx (1)_signed_signed ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛ. ΠΕ86- ΠΕ60- ΠΕ06 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛ. ΠΕ71-ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ60ΕΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ...