Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2022

Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης/βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης

1080 Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης_βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης 14-4-2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝA ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ