Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023.

20221214 154796_Ε1 – Ειδική Προκήρυξη ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ_compressed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντριών/-ντών των Σχολικών Μονάδων με οργανικότητα τετραθεσίου (4/θ) και άνω της Διεύθυνσης Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Για διευκόλυνση της  υπηρεσίας μας παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να καταθέσουν εγκαίρως στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την σχετική Αίτηση για χορήγηση...