Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2023

Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία για το 2023

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για...

Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 25/01/2023

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με βάση το άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.351.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία...

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση έως και στις 23-01-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Υποβολή αιτήσεων για την «Εισαγωγική Επιμόρφωση» Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» (MIS 5070654) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής...

Πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων για τις επιλογές Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας Το διάστημα για υποβολή εγγράφων Ενστάσεων κατά των (σημερινών) αναρτημένων Πινάκων Υποψηφιοτήτων ορίζεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες,...

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων».

Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης Επιμορφωτικής περιόδου Ανακοίνωση

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B’ ΚΥΚΛΟΣ», του...