Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων σχολικών μονάδων (3/θ Δημοτικών σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

655Θ46ΝΚΠΔ-0ΨΧ 361_22_3-1 5473___1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

ΨΤΓΠ46ΝΚΠΔ-ΛΙΞ Φ.361_22_68_100287_Ε3_12.09.2023_Υ.Α._ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-1ΦΕΚ-5426_Β_14.09.2023_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ_ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ _ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Τροποποίηση αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προς την προθεσμία ανάληψης

20230906 97675_Ε1 Τροποποίηση Προθεσμίας Ανάληψης Ψ4ΞΨ46ΝΚΠΔ-Ι9Ρ