Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2023

Διαβίβαση Δελτίων Τύπου του ΙΕΠ

Διαβίβαση Δελτίων Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΣ__ΔΤ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΤ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ__ΔΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ_ΔΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ ΠΣ__ΔΤ νεο ΤΘΔΔ_ΔΤ  

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023- 2024

ΕΞΕ – 114708 – 2023 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων