Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2023

Πίνακες Μεταθέσεων μετά την εξέταση ενστάσεων , 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ή-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ- ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ...