Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2024-2025 / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  «Εγγραφές μαθητών-τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025».                  Ενημερώνουμε τους γονείς που θα εγγράψουν φέτος τα παιδιά...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2024-2025

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

20240216 16781_Ε1 Ειδική Προκήρυξη 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ