Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2024

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού του αγγλόφωνου τμήματος του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

66ΑΧ46ΝΚΠΔ-ΑΞΠ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ