ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
την με αρ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21», την με αριθ.55782/Ε2/19-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΟΛ45ΜΤΛΗ-33Τ) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις μετάθεσης και διόρθωση μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή έτους 2021» και την αριθ. 13/28-5-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κεφαλληνίας,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

1

2

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

2

3

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

9

4

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

1

5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

2

6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

2

7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ

3

8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ

4

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

5

10

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

5

11

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

4

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟ ΒΟΥΝ ΙΩΝ

7

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

4

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ

7

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ

7

16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ

6

17

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ

3

ΣΥΝΟΛΟ

72

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...