Οδηγίες προς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες προς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818 τ.Γ’ /10-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) και το ΦΕΚ 1819/τ.Γ/10-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΕΛ46ΜΤΛΗ-Ι7Π)

“Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους
προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

Παρακαλείσθε να  παρουσιαστείτε εντός του προβλεπόμενου από το ΦΕΚ χρονικού διαστήματος “από Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 για ορκωμοσία και αναφορά ανάληψης υπηρεσίας  στο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας,  Μπάμπη Άννινου 1, Αργοστόλι (στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Αργοστολίου), προσκομίζοντας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε Υπηρεσιακό Φάκελο ΜητρώουΗ ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’εξαίρεση, έως την Τρίτη 31Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικρατείας”

Συμπληρωματικό έγγραφο:

Έντυπο Ατομικά Στοιχεία (πατήστε εδώ)

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...