Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 8.487 μόνιμων εκπαιδευτικών

Καλωσορίζουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο νομό Κεφαλληνίας !

Οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οφείλουν να παρουσιαστούν στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

FEK-2022-Tefxos G-01927-downloaded -17_08_2022

FEK-2022-Tefxos G-01928-downloaded -17_08_2022

FEK-2022-Tefxos G-01929-downloaded -17_08_2022

FEK-2022-Tefxos G-01930-downloaded -17_08_2022

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...