ΕΕΠ-ΕΒΠ: 2η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη  λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...