Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

ΕΞΕ – 5077 – 2019 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΕΚ 5933-2018

Ν.4547_2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

6ΜΧΘ4653ΠΣ-ΛΣΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...