Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2017

Ανακοίνωση των πινάκων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση των πινάκων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 003.ΠΕΒ01 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του χώρου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του χώρου της Δ Π E Κεφαλληνίας