Ανακοίνωση των πινάκων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση των πινάκων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 003.ΠΕΒ01

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 001.ΠΕ001

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...