Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2021

Ν Ε Ο – Δ’ φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, Σχολικό Έτος 2020-2021 (Λειτουργικά Κενά)

5-1-2021 Ν Ε Ο – Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές (Δ’ Φάσης ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας  Γενικής Παιδείας ΠΕ Δ ΦΑΣΗ και ΣΜΕΑΕ ΠΕ...