Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς ως ακολούθως: 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται οι πίνακες με στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης μαζί με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων που έχει ο καθένας. Ενστάσεις...