ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς ως ακολούθως:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

3.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΜΕΑΕ Ή ΚΕΔΑΣΥ

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...