Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2023

Διορθωμένοι πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ60 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., στην Β’ Φάση- Β’ Κύκλος εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_ Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών τοποθέτηση  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ70 ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ      ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ( ΠΕ71-...

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Μετά την κατάρτιση, με την 8η/03–04–2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίουεπιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Κεφαλληνίας, του Τελικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογήςΔιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα.

ΕΞΕ – 40369 – 2023 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του Μητρώο Υ.Δ....

Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.)

ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ_επιστημονικό ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ_διοικητικό

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς