Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΌΡΙΣΤΩΝ

2023 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ           ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΤΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ-για-Οικογενειακό-Επίδομα ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Βασικά στοιχεία αίτησης υποψηφιότητας Υπεύθυνη δήλωση Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση