ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΌΡΙΣΤΩΝ

2023 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ          

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΤΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ-για-Οικογενειακό-Επίδομα

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ_ΠΑΡΟΧΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...