Ν Ε Ο -Έντυπα  για τους εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

 

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υποχρεωτικό, συμπληρώνεται από όλους)

  2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

4.  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...