Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ/ΝΤΗ- Δ/ΝΤΡΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ ΝΤΗ ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δ.ΝΤΗ – Δ.ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ ΑΓΙΟΥ...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_παράταση_ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ-09Θ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ 20210812 100322_E1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-2022 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ: 13-8-2021)

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 13-8-2021)       Α΄ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:...

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ Πρόσκληση νεοδιόριστων ΓΕΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης – Λειτουργικά Κενά

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας – Α’ και Β’ περιοχών Κεφαλληνίας – για...

Οδηγίες προς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες προς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818 τ.Γ’ /10-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) και το ΦΕΚ 1819/τ.Γ/10-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΕΛ46ΜΤΛΗ-Ι7Π) “Οι διοριζόμενοι/ες...

Ενημέρωση για Άδειες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για Άδειες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών  Για όλες της άδειες: ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (πατήστε εδώ) Για τις άδειες ανατροφής τέκνου: Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ 108357/Ε3/21-8-2020...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, απαιτείται η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.)...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της ΔΠΕ Κεφαλληνίας, μετά την έκδοση του ΦΕΚ διορισμού τους, για την κατάθεση δικαιολογητικών, διαδικασία της...