Ανάρτηση του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Οι εγγεγραμμένοι/ες στον παραπάνω προσωρινό αξιολογικό Πίνακα καλούνται  να υποβάλουν, εάν επιθυμούν, έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της (σημερινής 21-02-2023)  ανάρτησής του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων – https://schooldirectors.minedu.gov.gr .

Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 08:00  έως και Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 22:59.

 

Προσωρινοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Κεφαλληνίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...