Υλοποίηση Προγράμματος Κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία, σχολικού έτους 2022-2023

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη, από 1-3-2023, του προγράμματος “Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία” που υλοποιείται στην Γ΄ και στην Δ΄ Τάξη των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. 64698/Δ5 / 31-5-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-23.

Σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Αναμφισβήτητα, η απόκτηση κολυμβητικών ικανοτήτων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια στο νερό. Για αυτό το λόγο, η εκμάθηση κολύμβησης από μικρή ηλικία κρίνεται αναγκαία.

Τα δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο, 6ο Δημοτικά Σχολεία Αργοστολίου, Δ.Σ. Αγίου Γερασίμου, Δ.Σ. Βλαχάτων, Δ.Σ. Διλινάτων, Δ.Σ Κεραμειών.

Συντονίστρια του προγράμματος ορίζεται η κ. Κοσμάτου Ελπίδα εκπ/κός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής , υπεύθυνη για θέματα σχολικού αθλητισμού στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Υπεύθυνες για τη διδασκαλία της κολύμβησης είναι η κ. Μαρία-Αικατερίνη Κουνάδη από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η κ.Θάλεια Αντωνάτου από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δήμο Αργοστολίου για την παραχώρηση του δημοτικού κολυμβητηρίου, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας για τις μεταφορές των μαθητών/τριών που προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθ.1 της Κ.Υ.Α. /50025/ΦΕΚ 4217/τ. Β΄/26-09-2018 με θέμα “Μεταφορά μαθητών από τις περιφέρειες”.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...