Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2023

Υλοποίηση Προγράμματος Κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία, σχολικού έτους 2022-2023

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη, από 1-3-2023, του προγράμματος “Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία” που υλοποιείται στην Γ΄ και στην Δ΄ Τάξη...

Ανάρτηση του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Οι εγγεγραμμένοι/ες στον παραπάνω προσωρινό αξιολογικό Πίνακα καλούνται  να υποβάλουν, εάν επιθυμούν, έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη...

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (31-1-2023)

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας με τη συμμετοχή όλου του διοικητικού και του αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού της υπηρεσίας,...